Bröstförminskning

Om du lider av förstora bröst så kan du göra en bröstförminskning. Detta kan du i många fall få betalt för av landstinget.


Kriterier för att få operationen betald av landstinget

bröstförminskning

Gör storleken på dina bröst så att du får fysiska och psykiska problem? Då kan du få din bröstförminskning betald av landstinget.

Om du av medicinska skäl behöver en bröstförminskning så betalar landstinget din operation.

Det finns dock vissa kriterier som du behöver uppfylla för att du ska få detta så som fysiska kriterier, men också något fysiskt och psykiskt besvär.

Fysiska kriterier:
  • Du måste vara normalviktig (alltså på ett BMI på 25 eller mindre).
  • Bröstvolymen måste vara mer än 800 ml per bröst
Fysiska besvär:
  • Din hållning faller framåt
  • Du har ont i rygg, axlar eller nacke
  • Du får sår, eksem, svamp under brösten
  • BH-banden skär in i axlarna
Psykiska besvär:
  • Brösten begränsar dig i val av yrke eller begränsar sitt sociala umgänge
  • Du har svårt att hitta kläder och underkläder som passar
  • Storleken på brösten styr ditt val av fritidsaktivitet

Om mycket av detta stämmer in på dig och du uppfyller de fysiska kriterierna så bör du ta kontakt med din husläkare för att i så fall få en remiss till en plastikklinik. I dessa fall behöver du inte själv stå för kostnaden av operationen utan landstinget betalar detta åt dig.

Kostnad om du inte uppfyller kriterierna

Om du inte uppfyller kriterierna men ändå vill göra en bröstförminskning får du betala ur egen ficka. Vad en bröstförminskning kostar skiljer sig åt beroende på klinik och ingrepp, men uppskattningsvis kostar det mellan 40,000-60,000 kronor i Sverige.

Om operationen och dess risker

Operationen görs i narkos, och som vid alla ingrepp kan detta innebära vissa risker.

Bröstförminskning.se kan du läsa om hur operationen går till, om risker och komplikationer samt vad du ska tänka på efter operationen.